fbpx

Medlemsregler

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og kan ikke deles med, eller overtages af andre.
Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal foretages online, og skal altid være ajourført.

§2 Medlemsbetingelser
TRX CPH kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS- /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for månedsmedlemskab (PBS eller DIBS) er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske pr. mail til TRX CPH på info@trxcph.dk, og er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse pr. mail.
Et månedsmedlemskab kan ikke opsiges i en bero-periode.

§5 Prisændringer
TRX CPH forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail-adresse) senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
TRX CPH kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
Fremmøde skal ske 5 min. før holdstart, ellers risikeres pladsen at overgå til en anden fremmødt.

§7 Afbud og fremmøde
I tilfælde af afbud til holdtræning i TRX CPH, skal dette foretages via Holdbooking senest 4 timer før holdstart ved timer efter kl 11:00, og senest 10 timer før holdstart ved timer som starter før kl. 11:00. Overskrides afbudsfristen, koster det et klip ved kontant medlemskab og 35 kr. ved månedsmedlemskab. Ved for sent fremmøde er det medlemmernes eget ansvar at fremmøde sig på computeren i studiet.
Afbud til ene-lektioner, skal meldes senest 24 timer før. For sent afbud, uanset årsag, medfører fuld betaling.

§8 Værdigenstande
Medbring en hængelås til opbevaring af værdier i skabene i omklædningsrummene. OBS! Opbevaring af værdier på eget ansvar.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af TRX CPH er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. TRX CPH tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Bero
Det er muligt at sætte et månedsmedlemskab i bero i min. to uger, maks. seks måneder – op til to gange årligt. Besked om bero skal sendes på mail inden den 1. i den måned, der ønskes sat i bero.

§11 Medlemskab for studerende
Et studiemedlemskab oprettes, sættes i bero og afsluttes i henhold til generelle regler for månedsmedlemskab. Studiemedlemskabet giver ret til fri deltagelse i holdtræning hos TRX CPH,

§12 Hold-udbud
TRX CPH har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
Ved mindre end tre deltagere, kan hold aflyses af TRX CPH med otte timers varsel.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. Tilmelding ved et lukket forløb er dog bindende og fortrydelsesretten frafalder ved køb, pengene refunderes ikke. Dette gælder for alle lukkede forløb. 

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail-adresse. Kunden er selv ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIBS´ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af betalingskort-data
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til TRX CPH kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke, kan TRX CPH uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 GDPR
Retningslinkterne for behandling af personoplysninger kan downloades her: GDPR

Bemærk, hvis du har kombineret medlemskab hos både TRX CPH og Pilates Cph, at reglerne om afbud er forskellige:

Pilates Cph:
I tilfælde af afbud til holdtræning i Pilates Cph, skal dette foretages via booking senest 12 timer før holdstart, ellers koster det et klip ved kontantmedlemskab, eller 50 kr. ved månedsmedlemskab.